bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Skargi i wnioski

Sposoby przyjmowania skarg i wniosków
Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu w siedzibie Biblioteki.
Skargi i wnioski rozpatruje Dyrektor Biblioteki.
Dyrektor w sprawie osobistego zgłaszania skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godz. 15-16 oraz środę w godzinach 10.00- 11.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Polnej 22a w Lesznie.
Jeżeli poniedziałek lub środa jest dniem ustawowo wolnym od pracy lub dodatkowo wolnym dniem od pracy, dniem przyjęcia użytkownika biblioteki jest następny dzień tygodnia.
Skargi i wnioski nie zawierające imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
Rozpatrzenie skargi powinno odbyć się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Skargi i wnioski prosimy kierować na adres:

Biblioteka Publiczna w Lesznie
ul. Polna 22a
05-084 Leszno

lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: biblioteka@gminaleszno.plOpublikował: Bożena Sulik
Publikacja dnia: 09.03.2020
Podpisał: Bożena Sulik
Dokument z dnia: 09.03.2020
Dokument oglądany razy: 191