bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Biblioteka Publiczna Gminy Leszno jest samorządową instytucją kultury działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej. Jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Leszno pod numerem 1. Działalność prowadzi na podstawie Statutu nadanego przez Radę Gminy Leszno . Akty prawne na podstawie których w szczególności działa Biblioteka to:
-ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 574),
-ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1983 ze zm).
-statut Biblioteki nadany uchwałą Rady Gminy Leszno z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Leszno, oraz wewnętrznych Zarządzeń dyrektora regulujących prawidłowe funkcjonowanie Biblioteki.Opublikował: Bożena Sulik
Publikacja dnia: 09.03.2020
Podpisał: Bożena Sulik
Dokument z dnia: 09.03.2020
Dokument oglądany razy: 193